Biopsykososial_modell

Den mest brukt forståelsesmodellen for helse er den biopsykososiale modellen.

Den biopsykososiale modellen: Helse forstås ofte i biologisk, psykologisk og sosial kontekst.

Legg inn en kommentar