Kategorier
E-helse

Fokus på tilgang og personvern i ny pasientjournalforskrift

En ny forskrift om pasientjournal som ble vedtatt 1.mars er enklere og mer tilpasset den digitale hverdagen som både pasienter og helsepersonell lever i.

En ny forskrift om pasientjournal som ble vedtatt 1.mars er enklere og mer tilpasset den digitale hverdagen som både pasienter og helsepersonell lever i.

– Dette er enda et lite skritt mot en mer digital helsetjeneste der vi gjør det lettere å gi pasienter god behandling uansett hvor behandlingen finner sted, sier helseminister Bent Høie på regjeringen.no.

Forskriften har som formål å bidra til

  • pasienter ved hjelp av relevant og nødvendig dokumentasjon kan gis helsehjelp av god kvalitet, inkludert effektive og gode pasientforløp
  • personvernet ivaretas, inkludert pasientens rett til informasjon og medvirkning
  • helsehjelpen kan kontrolleres i ettertid.

Den nye forskriften er laget i tråd EUs nye personvernforordning. All bruk av opplysninger og all tilgang til opplysninger skal logges og vil kunne kontrolleres i ettertid.

Les Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) (pdf)

190301_pasientforskrift

Legg inn en kommentar