GS1 UK healthcare conference 2019

Britiske GS1 arrangerer en konferanse i april om pasientsikkerhet. Rundt 400 deltakere fra både myndigheter, helsevesenet og leverandører møtes i London. Mer information.

Global GS1 healthcare conference

GS1 er en global not-for-profit organisasjon som jobber med standardisering blant annet i helsesektoren. I mars har de sin globale helsekonferanse i Nederland, https://healthcare-event.gs1.org/.

Kurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personell

Kurset gir økt forståelse for trusler, krav og tilnærming til informasjonssikkerhet hos virksomheter som benytter medisinsk utstyr. Kurset er gratis, mer informasjon hos Direktoratet for e-helse.

Møte i Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre ble etablert i 2016 og skal bidra til sterkere nasjonal styring av IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten.

Sakspapirene ikke klar enda, men vil legges ut på nettsidene til Direktoratet for-ehelse.

E-helsetrender 2019

Direktoratet for e-helse legger fram e-helsetrendene for 2019.

Kunstig intelligens innen helse

I juni 2019 skal det handle om kunstig intelligens og maskinlæring i helsetjenestene. En nasjonal konferanse arrangeres i Bodø, med foredragsholdere fra blant annet IBM Watson og den verdenskjente Mayoklinikken. Mer informasjon.

EHIN 2019

EHIN er Norges største e-helsekonferanse. Oslo, 11-13. november 2019.

Intelligent Health AI Summit

Intelligent Health AI Summiter en konferanse som fokuserer på kunstig intelligens brukt i helsesektoren. Basel, 11.-12. september 2019.

Healthworld 2019

Healthworld 2019 er ComputerWorlds e-helsekonferanse. Årets program er ikke klart enda. Oslo, 4. september 2019.

Medinfo 2019

Medinfo 2019 er en kongress fra den internasjonale foreningen for medisinsk informatikk (IMIA). Årets tema er “Helse og velferd: E-nettverk for alle”. Lyon, 26.-30. august 2019.