KlinIKT 2019

KLINIKT arrangeres av flere helseforetak, Høgskolen Innlandet og NTNU Gjøvik. Bergen 3.-4.april.

Om arrangementet

KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som arrangeres vekselsvis på Østlandet og Vestlandet. I 2019 arrangeres konferansen på Flesland i Bergen. Målgruppen for konferansen er de med interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren. Konferansen har fokus på bruk av IKT for stadig å levere bedre helsetjenester til innbyggerne. Hovedtema i år er “IKT i helsesektoren – fra frustrasjon til optimisme?”

Teknologi trekkes frem som en nøkkel for å løse fremtidens utfordringer i helsesektoren. Det skal ytes flere tjenester, med høyere kvalitet og med mindre ressurser. Sektoren har over tid gjort betydelige investeringer i teknologi, men resultatene har latt vente på seg. Ser vi nå et taktskifte hvor leveransekapasiteten øker og de gode løsningene nasjonalt, regionalt og lokalt begynner å materialisere seg? Målet for konferansen er å løfte frem gode eksempler på det vi får til og samtidig se på mulighetene fremover.

03/04/2019 - 04/04/2019