Kurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personell

Kurset gir økt forståelse for trusler, krav og tilnærming til informasjonssikkerhet hos virksomheter som benytter medisinsk utstyr. Kurset er gratis, mer informasjon hos Direktoratet for e-helse.

02/04/2019 - 03/04/2019