Møte i Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre ble etablert i 2016 og skal bidra til sterkere nasjonal styring av IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten.

Sakspapirene ikke klar enda, men vil legges ut på nettsidene til Direktoratet for-ehelse.

22/03/2019 - 23/09/2021