Kartlegging i helsevesenet

Figur som viser flyten med kartlegging i helsevesenet.
Forenkling av hvordan kartlegging foregår i helsevesenet.

Legg inn en kommentar