Kartlegging i helsevesenet

Forenkling av hvordan kartlegging foregår i helsevesenet.

Figur som viser flyten med kartlegging i helsevesenet.

Legg inn en kommentar