124 millioner til digitaliseringsprosjekter

DigiHelsestasjon er et av prosjektene som får digitaliseringsstøtte. Prosjektet vil gi sikker digital dialog med helsestasjoner og blant annet gjøre det mulig å bestille timer på nett.

– Det blir etter hvert slutt på innkallinger per post. Brev og skjemaer blir erstattet med digitale løsninger på helsenorge.no. Både brukerne og kommunene vil tjene på dette tiltaket, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Se oversikt på sidene til Difi.

23/09/2021