Bestiller prøver uten nytte

En ny norsk kvalitativ studie studerer legers forhold til overdiagnostikk. Leger er opptatt av å møte pasientenes behov, og innrømmer at en del prøver bestilles uten at det kan forventes noen nytte. – Det er veldig tankevekkende at vi bestiller undersøkelser som vi vet at ikke vil komme til nytte. Vi handler mot bedre viten. Vi tør ikke la være, sier førsteforfatter Opdal til Dagens medisin. Les gjerne forskningsartikkelen også!

23/09/2021