Helseplattformen er et riktig valg

Medieoppslag de siste dagene kan skape et inntrykk av at Trondheim kommune er i tvil om valg av løsning og leverandør til Helseplattformen. Dette stemmer ikke. Vi står fullt og helt bak prosjektet Helseplattformen og valget av Epic som leverandør, skriver Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune i Dagens medisin. Også NRK Dagsnytt har saken på radio.

23/09/2021