Lager kostnadsutvalg for e-helse

Helse- og omsorgsdepartementet gir Direktoratet for e-helse i oppdrag å etablere et teknisk beregningsutvalg for nasjonale e-helseløseninger. Oppdraget er beskrevet i 4. tilleggsbrev for direktoratet, og gir ikke så mange flere detaljer.

07/12/2019

Vi meldte deg på!

Du får nå vårt ukentlige nyhetsbrev!