Nekter å sende flere legemiddellister på faks

– Boikotten er en reaksjon på at man ennå ikke har klart å lage en e-reseptløsning for multidose, mens all annen reseptskriving skjer elektronisk, sier leder Gunnar Ramstad i Hordaland legeforening i en nyhetssak hos NRK. Direktoratet for e-helse har startet gjennomføring av prosjektet Multidose i e-resept, som skal sørge for elektronisk ordinasjon også til multidose, og håper å kunne pilotere løsningen snart for legene.

23/09/2021