Ønsker mer forskning på gravide

Kunnskapshullet om kvinnehelse krymper stadig. Men gravide kvinner sitter fortsatt i hullet, skriver vitenskapsskribent og leksikonredaktør Marit Simonsen i en kommentar hos Aftenposten.

– I praksis må også mange kvinner lide seg gjennom svangerskap unødig fordi behandlingstilbudet for gravide med astma, migrene, diabetes, epilepsi og psykiske lidelser er begrenset. Kvinnen alene gis ansvaret for å veie egen lidelse opp mot en potensiell, men ukjent fare ved medisinen, skriver Simonsen.

23/09/2021