Ønsker seg GDPR-tilpassede forskningsdatabaser

– Det trengs gode tekniske løsninger som bygger jussen inn i systemene, slik at medisinske forskerne og andre som benytter systemene ikke trenger å tenke så mye på jussen, men kan konsentrere seg om forskningen sin. Det vil være den beste måten å løse dette på, sier forsker og jurist Heidi B. Bentzen til Dagens Medisin.

Mange forskningsdatabaser oppfyller ikke EU-reglene for deling av forskningsdata. Nå trengs nye tekniske løsninger slik at medisinske forskere ikke trenger å tenke på juss, mener Bentzen.

23/09/2021