Mistanke om meslinger

Det er sterk mistanke om enda et meslingetilfelle i Nes kommune, melder Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

En del voksne trenger oppfriskning av vaksinen sin. Du kan lese mer om vaksinasjonsprogrammet på de åpne sidene til helsenorge.no. Der kan du også logge inn for å sjekke dine vaksiner.

Johan Ronæs fra skatt til helse

Etter å ha vært med på å bygge opp blant annet skatteetatens innbyggertjenester, så skal nå Johan Ronæs lede Norsk Helsenett (NHN).

– Jeg ser på Norsk helsenett som et av landets aller fremste IKT-selskaper, og det er spennende å få lede utviklingen av virksomheten videre i tiden som kommer. I tillegg motiveres jeg av samfunnsoppdraget med å legge til rette for sikker deling av person- og helseopplysninger for å skape gode, trygge og innovative innbyggertjenester. Helsetjenesten skal forenkles gjennom digitalisering, og det vil jeg være med på, uttaler Johan Ronæs hos digi.no.

124 millioner til digitaliseringsprosjekter

DigiHelsestasjon er et av prosjektene som får digitaliseringsstøtte. Prosjektet vil gi sikker digital dialog med helsestasjoner og blant annet gjøre det mulig å bestille timer på nett.

– Det blir etter hvert slutt på innkallinger per post. Brev og skjemaer blir erstattet med digitale løsninger på helsenorge.no. Både brukerne og kommunene vil tjene på dette tiltaket, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Se oversikt på sidene til Difi.

Ole Frithjof Norheim ny leder av bioteknologirådet

– Jeg er veldig glad for å ha blitt utnevnt og ser frem til spennende utfordringer. Bio- og genteknologi former fremtiden, og gir enorme muligheter for velferd, sier Ole Frithjof Norheim til Dagens Medisin.

Bioteknologirådet skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

Som å vurdere et hopp før man når hoppkanten

– Hvis du syns du har for mange venner kan du engasjere deg i å ta bort tilbud i spesialisthelsetjenesten, endre funksjonsfordeling mellom sykehus og engasjere deg i Nye metoder.

Det sa Helse Vests fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest sitt foredrag om erfaringene fra Nye metoder på Dagens Medisins fagseminar om prioritering i helsetjenesten. Han påpekte blant at kunnskapsgrunnlaget for nye metoder ofte er svært svake.

Ønsker seg GDPR-tilpassede forskningsdatabaser

– Det trengs gode tekniske løsninger som bygger jussen inn i systemene, slik at medisinske forskerne og andre som benytter systemene ikke trenger å tenke så mye på jussen, men kan konsentrere seg om forskningen sin. Det vil være den beste måten å løse dette på, sier forsker og jurist Heidi B. Bentzen til Dagens Medisin.

Mange forskningsdatabaser oppfyller ikke EU-reglene for deling av forskningsdata. Nå trengs nye tekniske løsninger slik at medisinske forskere ikke trenger å tenke på juss, mener Bentzen.

Bekymret over manglende tilgang til kritiske opplysninger

I en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Kantar Gallup om e-ehelse oppgir 53 prosent av et landsrepresentativt panel at de er bekymret for at de digitale helseopplysningene deres ikke er tilgjengelige for helsepersonell i en akutt situasjon.

– Tidligere opplevde vi at innbyggerne trodde at helsepersonell visste mer enn de faktisk gjorde. Jeg tenker at denne undersøkelsen viser at innbyggerne nå er mer opplyste. De har fått med seg at informasjonsflyten er for dårlig og er bekymret over dette, sier Bergland om funnene til Dagens Medisin.

– Risiko for feilmedisinering med multidose

Tjenesten med medisindispensere og bruk av multidose i hjemmesykepleien bør revideres. Dette er konklusjonen i forskningsprosjektet Min medisin.

– Informasjonen på multidoseposene er vanskelig å lese, og posene er skjøre og vanskelige å åpne for noen. Mange har opplevd å miste tabletter på gulvet når de har åpnet posene. I tillegg får ikke brukerne informasjon om hvilke medisiner de tar, om de skal tas før eller etter måltid eller om bivirkninger, for å nevne noe, sier forsker Kristine Holbø i en nyhetssak hos SINTEF. Saken er også omtalt hos NRK.

Uavhengig av dette, så har Legemiddelverket varslet tilsyn av multidose-leverandører.

Leger dokumenterer med private mobiler

– Dette skjer hver dag, over alt, hele tiden. Når det haster å konsultere kolleger for å kunne gi korrekt behandling, ser vi oss nødt til å bruke egen mobil til å ta bilder for eksempel av pasientskader eller av røntgenbilder, forklarer Foretakstillitsvalgt Anniken Riise Elnes i Yngre legers forening. Les saken hos NRK. OUS-direktør Bjørn Eriksten forteller at pasientsikkerhet kommer først ved behov for raske løsninger.

Ønsker mer forskning på gravide

Kunnskapshullet om kvinnehelse krymper stadig. Men gravide kvinner sitter fortsatt i hullet, skriver vitenskapsskribent og leksikonredaktør Marit Simonsen i en kommentar hos Aftenposten.

– I praksis må også mange kvinner lide seg gjennom svangerskap unødig fordi behandlingstilbudet for gravide med astma, migrene, diabetes, epilepsi og psykiske lidelser er begrenset. Kvinnen alene gis ansvaret for å veie egen lidelse opp mot en potensiell, men ukjent fare ved medisinen, skriver Simonsen.