Nekter å sende flere legemiddellister på faks

– Boikotten er en reaksjon på at man ennå ikke har klart å lage en e-reseptløsning for multidose, mens all annen reseptskriving skjer elektronisk, sier leder Gunnar Ramstad i Hordaland legeforening i en nyhetssak hos NRK. Direktoratet for e-helse har startet gjennomføring av prosjektet Multidose i e-resept, som skal sørge for elektronisk ordinasjon også til multidose, og håper å kunne pilotere løsningen snart for legene.

Datatilsynet ønsker mer felles forståelse av personvern

– Det er uheldig når ulike regelverk for personvern og datasikkerhet tolkes forskjellig internt ved OUS og på tvers av ulike helseforetak. Interne forhold må løses internt, men vi ønsker å bidra til bedre systemer og felles tolkning nasjonalt, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet til Dagens Medisin.

Høie får skryt for mange kvinnelige direktører

Kvinneandelen blant kvinnelige sykehusdirektører har steget fra 10% til 45% på bare to år. I en kommentarartikkel i Dagens Medisin kan vi lese at han får skryt fra både Sykepleierforbundet, Legeforeningen og Fagforbundet.

Kan ny teknologi være skadelig?

– Det er nødvendig at både myndigheter, de som driver helse- og omsorgsaktiviteter samt utøvere i leverandørbransjen, tar inn over seg at helhetlig risikostyring må være en integrert del av både tilsyn, innkjøp, drift og produktutvikling, skriver Rune Winther og Geir Sverre Braut i en kronikk i Dagens Medisin.

Bestiller prøver uten nytte

En ny norsk kvalitativ studie studerer legers forhold til overdiagnostikk. Leger er opptatt av å møte pasientenes behov, og innrømmer at en del prøver bestilles uten at det kan forventes noen nytte. – Det er veldig tankevekkende at vi bestiller undersøkelser som vi vet at ikke vil komme til nytte. Vi handler mot bedre viten. Vi tør ikke la være, sier førsteforfatter Opdal til Dagens medisin. Les gjerne forskningsartikkelen også!

– Helse-Norge herjes av manglende digitalisering

Gamle systemer og manglende standarder gjør informasjonsflyten elendig. Trolig er tusenvis av årsverk rundt om i Helse-Norge bundet opp i meningsløs, ineffektiv tid ved skannerne, skriver TUs Jan M. Mobeg i en kommentar hos Teknisk Ukeblad.

Kan ny teknologi endre arbeidsprosessene til det bedre?

Til tross for velbegrunnet skepsis håper vi å lære av andres feil, at vi lytter klokt til Riksrevisjonens kritikk i Danmark og sørger for å være godt forberedt. Hvis Helseplattformen lykkes, kan ny teknologi bidra til å endre arbeidsprosesser til det bedre. Det hviler et ansvar på regionen. Det skriver leder i Sør-Trøndelag legeforening Lindy Jarosch-von Schweder om helseplattformen hos Dagens medisin.

Helseplattformen er et riktig valg

Medieoppslag de siste dagene kan skape et inntrykk av at Trondheim kommune er i tvil om valg av løsning og leverandør til Helseplattformen. Dette stemmer ikke. Vi står fullt og helt bak prosjektet Helseplattformen og valget av Epic som leverandør, skriver Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune i Dagens medisin. Også NRK Dagsnytt har saken på radio.

«Forskning viser» – eller gjør den det?

Studiene må vurderes ut fra holdbarhet, gyldighet og kvalitet. Men hvordan skiller vi mellom god og dårlig forskning, spør ansvarlig redaktør i forskning,ni Nina Kristiansen. Hos Kommunal rapport kan du få en kjapp innføring i hvordan du vurderer forskning.