Pasientene kjempefornøyde med avstandsoppfølgning

Lege Sigurd Sørås Jonassen ved Legene på Sinsen er en av legene som hjelper til med å utstyre pasientene med nettbrett og medisinsk måleutstyr som blodtrykks­apparat, blodsukkermåler, pulsoksymeter, vekt og termometer. Han var skeptisk i starten, men er blitt veldig positiv etterhvert.

– Med denne oppfølgingen gjør de daglige målinger. De lærer også en hel del om sin egen sykdom og blir bedre i stand til å vurdere sitt eget funksjonsnivå, sier Jonassen til Fagbladet Journalen.

– En av mine pasienter isolerte seg inne i nesten ett år. Nå føler vedkommende seg trygg nok til å gå på eldresenteret flere ganger i uken, sier han i artikkelen.

23/09/2021