– Risiko for feilmedisinering med multidose

Tjenesten med medisindispensere og bruk av multidose i hjemmesykepleien bør revideres. Dette er konklusjonen i forskningsprosjektet Min medisin.

– Informasjonen på multidoseposene er vanskelig å lese, og posene er skjøre og vanskelige å åpne for noen. Mange har opplevd å miste tabletter på gulvet når de har åpnet posene. I tillegg får ikke brukerne informasjon om hvilke medisiner de tar, om de skal tas før eller etter måltid eller om bivirkninger, for å nevne noe, sier forsker Kristine Holbø i en nyhetssak hos SINTEF. Saken er også omtalt hos NRK.

Uavhengig av dette, så har Legemiddelverket varslet tilsyn av multidose-leverandører.

23/09/2021