Som å vurdere et hopp før man når hoppkanten

– Hvis du syns du har for mange venner kan du engasjere deg i å ta bort tilbud i spesialisthelsetjenesten, endre funksjonsfordeling mellom sykehus og engasjere deg i Nye metoder.

Det sa Helse Vests fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest sitt foredrag om erfaringene fra Nye metoder på Dagens Medisins fagseminar om prioritering i helsetjenesten. Han påpekte blant at kunnskapsgrunnlaget for nye metoder ofte er svært svake.

23/09/2021