Staten og KS ønsker felles journalløsning i kommunene

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å igangsette et forprosjekt for en ny elektronisk pasientjournalløsning for kommunalhelsetjenesten.

– Kommunene, KS og staten er enige om behovet for en felles digital journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi starter nå arbeidet med et felles system som vil ta oss et stort skritt nærmere målet om «Én innbygger – én journal», sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Oppdraget er beskrevet i et tillegg til tildelingsbrevet.

23/09/2021