Tettere oppfølgning med bruk av videokonsultasjoner

– Pasientene gir uttrykk for at de setter pris på å slippe de lange reisene til behandling. For noen er det også tryggere å samhandle i sitt eget miljø, forteller Grete Tørres. 

Finnmarkssykehuset kombinerer behandling ved poliklinikken og bruk av Skype. Fordelen er tettere oppfølging og bedre kontinuitet, samtidig som terapeuten bli mer tilgjengelig, leser vi i nyhetssaken hos Finnmarkssykehuset.

23/09/2021