Vil vite mer om kunstig intelligens

Helsedepartementet har bedt Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk om at de sammen med sektoren kartlegger hvilke muligheter og utfordringer som bruk av kunstig intelligens medfører.

Oppdraget er et utredningsoppdrag i forbindelse med ny nasjonal helse- og sykehusplan.

23/09/2021