WHO gir råd om digitale helseintervensjoner

Verdens helseorganisasjon (WHO) har lansert sine første anbefalinger for hvordan helsesektoren kan vurdere og ta i bruk e-helseintervensjoner.

– Digital helse er ikke en mirakelkur. Verdens helseorganisasjon jobbar for å sikre at digitale løsninger blir brukt så effektivt som mulig. Teknologien skal hjelpe helsearbeidere og pasientar slik at tjenestene blir bedre og mer effektive, sier WHOs Chief Information Officer Bernardo Mariano.

Les pressemeldingen eller hele anbefalingen. Også Folkehelseinstituttet omtaler saken.

23/09/2021