Kategorier
E-helse

Hva i all verden er Helse 2.0?

Helsevesenet forandrer seg. Er vi kommet til versjon 2.0?

Kategorier
Notert

Dataspillavhengighet blir psykisk lidelse

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at 2-3% av spillere har et usunt forhold til spilling, og kategoriserer nå dataspillavhengighet som en psykisk lidelse.

WHO mener at klassifiseringen av spillavhengighet som sykdom vil hjelpe stater, familier og helsepersonell til å bli mer årvåkne på problemstillingen, og se dersom det er behov for behandling. 

Kilde: Jamey Keaten og Marian Cheng. The World Health Organization Now Considers ‘Gaming Disorder’ a Unique Mental Health Condition. Time.

Kategorier
Notert

Videokonsultasjoner like bra for hodepine

– Implementering av videokonsultasjoner vil kunne bidra til et mer tilgjengelig og likeverdig tilbud for pasienter med hodepine uavhengig av hvor i landet de bor, skriver nevrolog Kai Ivar Müller i oppsummeringen av sin ph.d.-grad.

Müller leverte ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 12.12.2017. Tittelen på avhandlingen er Telemedicine in the treatment of headache. Han viser at for nyhenviste elektive pasienter med hodepine er en telemedisinsk videokonsultasjon hos nevrolog likeverdig med en kontorkonsultasjon.

Kategorier
Helse 2.0

Anbefaler standard terminologi for sykepleiere

Direktoratet for e-helse anbefaler en kombinasjonsløsning for bruk av standardisert terminologi innen sykepleiepraksis. Dette gir best mulig arbeidsstøtte og ivaretar behovet for samhandling med pasienter og på tvers av faggrupper.

Anbefalingen i den nye rapporten Terminologi innen sykepleiepraksis (PDF) er å ta i bruk ICNP (International Classification for Nursing Practice) som brukergrensesnitt-terminologi i kombinasjon med SNOMED CT som referanseterminologi.

Kilde: Direktoratet for e-helse.

Kategorier
E-helse

Trenger helsevesenet flere digitale kanaler?

Mens handelsnæringen fokuserer på å kommunisere overalt hvor kunden er, så er helsevesenet i stor grad basert på timebestilling og oppmøte. Økt digital tilstedeværelse kan virke skremmende for overarbeidet helsepersonell, men dersom man gjør det riktig, så kan resultatet bli bedre helse.

Kategorier
E-helse

Hva er pasientens netthelsetjeneste?

Foto: Bjørn Stuedal

I oktober 2017 dukket det opp et nytt begrep, pasientenes netthelsetjeneste. Første omtale av ordet finner vi på statsråd Høies blogg.

Kategorier
E-helse

Vi trenger en bedre definisjon av e-helse!

E-helse har fått en ufortjent dårlig definisjon. Nå må vi ta tak i hva e-helse er, før teknologien spiser opp helsen.