Dataspillavhengighet blir psykisk lidelse

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at 2-3% av spillere har et usunt forhold til spilling, og kategoriserer nå dataspillavhengighet som en psykisk lidelse. WHO mener at klassifiseringen av spillavhengighet som sykdom vil hjelpe stater, familier og helsepersonell til å bli mer årvåkne på problemstillingen, og se dersom det er behov for behandling.  Kilde: Jamey Keaten og… Fortsett å lese Dataspillavhengighet blir psykisk lidelse

Publisert
Kategorisert som Notert

Videokonsultasjoner like bra for hodepine

– Implementering av videokonsultasjoner vil kunne bidra til et mer tilgjengelig og likeverdig tilbud for pasienter med hodepine uavhengig av hvor i landet de bor, skriver nevrolog Kai Ivar Müller i oppsummeringen av sin ph.d.-grad. Müller leverte ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 12.12.2017. Tittelen på avhandlingen er Telemedicine in the treatment of headache. Han viser at for nyhenviste elektive… Fortsett å lese Videokonsultasjoner like bra for hodepine

Anbefaler standard terminologi for sykepleiere

Direktoratet for e-helse anbefaler en kombinasjonsløsning for bruk av standardisert terminologi innen sykepleiepraksis. Dette gir best mulig arbeidsstøtte og ivaretar behovet for samhandling med pasienter og på tvers av faggrupper. Anbefalingen i den nye rapporten Terminologi innen sykepleiepraksis (PDF) er å ta i bruk ICNP (International Classification for Nursing Practice) som brukergrensesnitt-terminologi i kombinasjon med SNOMED CT… Fortsett å lese Anbefaler standard terminologi for sykepleiere

Publisert
Kategorisert som Helse 2.0

Vi trenger en bedre definisjon av e-helse!

Ung doktor på St. Olavs tenker på helse.

E-helse har fått en ufortjent dårlig definisjon. Nå må vi ta tak i hva e-helse er, før teknologien spiser opp helsen.

Publisert
Kategorisert som E-helse

Selvhjelp og behandling for angst

Angst behandles ofte ved at man utsettes for det man er redd for, samtidig som man får hjelp til å utfordre og endre tankene man har knyttet til det man er redd for, skriver psykolog Ragna Erdal-Aase.

Publisert
Kategorisert som Helse 2.0