Statsraad Lehmkuhl

Foto av seilskip
Statsraad Lehmkuhl. Foto: Bruno Girin - "Hoisting the Royal Yard". Creative Commons Attribution 2.0.

Legg inn en kommentar