Digitale verktøy i journalen

Digitale verktøy i journalen. Eksempel-skjermbilde.
Søk etter angstverktøy slik det kunne sett ut fra et journalsystem.

Legg inn en kommentar