Digitale verktøy i journalen

Søk etter angstverktøy slik det kunne sett ut fra et journalsystem.

Digitale verktøy i journalen. Eksempel-skjermbilde.

Legg inn en kommentar